I Wielkopolska Konferencja
RAK PŁUCA
6 grudnia 2019, Poznań

Zobacz program Zarejestruj się Zobacz certyfikat Infarma Logo Certyfikat Infarma

Komitet Naukowy

   

 • prof. dr hab. Piotr Milecki – Ordynator Oddziału Radioterapii Onkologicznej I, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 • prof. nadzw. dr hab. Aleksander Barinow-Wojewódzki – Dyrektor  Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Poznań
 • prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Poznań
 • dr n. med. Maciej Bryl – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Poznań
 • prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Poznań
 • dr n. med. Mirosława Matecka-Nowak – Zakład Radioterapii I, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 • lek.  Anna Rucińska – Zakład Radioterapii I, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 • dr hab. Witold Cholewiński – Zakład Medycyny Nuklearnej, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 • dr n. biol. Bartłomiej Budny – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Poznań
 • dr n. med. Łukasz Gąsiorowski – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Poznań
 • dr hab. Cezary Piwkowski – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Poznań
 • dr n. med. Paweł Zieliński – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Poznań
 • mgr Justyna Szymańska – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Poznań
 • dr hab. Katarzyna Hojan – Kierownik Ośrodka Dziennego Rehabilitacji,  Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 • dr n. med. Katarzyna Stencel – Klinika i Katedra Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu