I Wielkopolska Konferencja
RAK PŁUCA
6 grudnia 2019, Poznań

Zobacz program Zarejestruj się Zobacz certyfikat Infarma Logo Certyfikat Infarma

Program

I Wielkopolska Konferencja 
RAK PŁUCA

"Współpraca podstawą sukcesu terapeutycznego:
od diagnostyki do leczenia

Niedrobnokomórkowego Raka Płuca (NDRP)"

06.12.2019 r.

Rejestracja uczestników rozpoczyna się o godzinie 08:00

UWAGA: Za udział w Konferencji przyznane zostaną punkty edukacyjne (7 pkt).
Certyfikaty uczestnictwa będą rozsyłane drogą elektroniczną po zakończeniu Konferencji.

Przywitanie i Wykłady Wprowadzające

Moderatorzy:
prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz
prof. dr hab. Piotr Milecki

09:00 – 09:10 Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Wielkopolskiego Oddziału NFZ Hanna Philips
09:10 – 09:25 prof. nadzw. dr hab. med. Aleksander Barinow-Wojewódzki
09:25 – 09:40 Nowe technologie - Protony i MR linac w precyzyjnej radioterapii - prof. dr hab. Julian Malicki

Diagnostyka i Badania Przesiewowe

Moderatorzy:
prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel
dr hab. Witold Cholewiński

09:30 – 09:50 Kluczowa rola pulmonologa w NDRP – prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel
09:50 – 10:10 Badanie PET w raku płuca: jaka korzyść dla chirurga, onkologa klinicznego, onkologa radioterapeuty? – dr hab. Witold Cholewiński 
10:10 – 10:30 Diagnostyka molekularna? – dr n. biol. Bartłomiej Budny 
10:30 – 10:50 Wykład sponsorowany – AstraZeneca
Rola ctDNA w diagnostyce NDRP - dr n. med. Adam Szpechciński

PRZERWA KAWOWA
10:50 – 11:20 

Stopień Wczesny Raka Płuca

Moderatorzy:
prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz
prof. dr hab. Piotr Milecki

11:20 – 11:40 Techniki Małoinwazyjne EBUS/US Kriobiopsja – dr n. med. Łukasz Gąsiorowski 
11:40 – 12:00 Chirurgia – dr hab. med. Cezary Piwkowski 
12:00 – 12:20 Radioterapia stereotaktyczna (SBRT) – lek. Anna Rucińska 
12:20 – 12:30 Leczenie uzupełniające – dr n. med. Maciej Bryl
12:30 – 12:50 Wykład sponsorowany - Roche
Kompleksowe profilowanie genomowe nowotworów w onkologii precyzyjnej -
dr n. med. Marek Szwiec

Miejscowo-Zaawansowany Rak Płuca

Moderatorzy:
dr n. med. Mirosława Matecka-Nowak
dr n. med. Maciej Bryl

12:50 – 13:10 Chirurgia – prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz 
13:10 – 13:30 Chemioradioterapia/Radioterapia – dr n. med. Mirosława Matecka-Nowak 
13:30 – 13:50 Nowe możliwości leczenia miejscowo-zaawansowanego NDRP – leczenie konsolidujące 
– dr n. med. Maciej Bryl 
13:50 – 14:10 Dyskusja 

LUNCH
14:10 – 15:10 

Choroba Przerzutowa

Moderatorzy:
dr n. med. Maciej Bryl
prof. nadzw. dr hab. med. Aleksander Barinow-Wojewódzki

15:10 – 15:30 Leczenie Celowane – dr n. med. Maciej Bryl 
15:30 – 15:50 Immunoterapia – dr n. med. Katarzyna Stencel
15:50 – 16:10 Leczenie miejscowe – SBRT w chorobe oligometastatycznej – prof. dr hab. Piotr Milecki 
16:10 – 16:30 Leczenie chirurgiczne – dr med. Paweł Zieliński 
16:30 – 16:50 Wykład Sponsorowany – Bristol-Myers Squibb
Nowe opcje leczenia skojarzonego w 1 linii NDRP - dr Katarzyna Stencel

Rehabilitacja

Moderatorzy:
dr n. med. Jolanta Lubiń
dr hab. n. med. Katarzyna Hojan

16:50 – 17:05 Wczesna – mgr Justyna Szymańska 
17:05 – 17:20 Późna - mgr Justyna Szymańska
17:20 – 17:35 Rehabilitacja Onkologiczna w Polsce i na świecie (na przykładzie Europy i Stanów Zjednoczonych) – dr hab. Katarzyna Hojan 
17:35 – 17:50 Dyskusja 
17:50

Zakończenie Konferencji

Moderatorzy:
dr hab. med. Cezary Piwkowski
prof. dr hab. Piotr Milecki